• facebook
  • twitter
  • youtube
  • rss
  • mail

Miroslav Samardžić

Ćirilica kao državno pitanje

Ćirilica kao državno pitanje

Sporovi o jeziku prethodili su eskalaciji nacionalizma i izbijanju ratova u bivšoj Jugoslaviji. Rasprave o tome da li je srpskohrvatski…
Srbija na periferiji

Srbija na periferiji

Svetski kapitalistički sitem hijerarhijski strukturira prostor na centar, poluperiferiju i periferiju. 1690
Esej o jugoslovenskom socijalizmu

Esej o jugoslovenskom socijalizmu

Zajednička država južnoslovenskih naroda trajala je nešto više od sedamdeset godina. Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca stvorena je posle Prvog…
Privatizacija vode

Privatizacija vode

Radikalna privatizacija i deregualcija, potiskivanje države i favorzovanje tržišta predstavljaju središnje tačke neoliberalnog koncepta ekonomske politike. Od početka sedamdesetih godina…
1 of 3
123