• facebook
  • twitter
  • youtube
  • rss
  • mail

Miroslav Samardžić

Esej o jugoslovenskom socijalizmu

Esej o jugoslovenskom socijalizmu

Zajednička država južnoslovenskih naroda trajala je nešto više od sedamdeset godina. Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca stvorena je posle Prvog…
Privatizacija vode

Privatizacija vode

Radikalna privatizacija i deregualcija, potiskivanje države i favorzovanje tržišta predstavljaju središnje tačke neoliberalnog koncepta ekonomske politike. Od početka sedamdesetih godina…
Uzroci moći Aleksandra Vučića

Uzroci moći Aleksandra Vučića

Zadatak političke analize je da otkriva sistemske uzroke političkih pojava, a ne samo da se zadržava na trenutnim odnosima snaga…
Kako je Ikea postala moćna

Kako je Ikea postala moćna

Neoliberalni mit je da su velike privatne kompanije postale moćne samo zahvaljujući inovativnosti, radinosti i viziji njihovih osnivča. 1519
2 of 4
1234