• facebook
  • twitter
  • youtube
  • rss
  • mail

Todor Kuljić

Bespomoćni antifašizam u Srbiji

Bespomoćni antifašizam u Srbiji

Aantifašizam (AF) u nacionalnom srpskom kapitalizmu ima upravo ono mesto koje mu pripada unutar hegemonih strateških vrednosti koje nameću država…
Presude, osude ili smeh

Presude, osude ili smeh

Dvadesetog februara nastavlja se sudski proces o rehabilitaciji Milana Nedića. Biće novih sukoba u javnosti. Antifašizam je sve bespomoćniji pred…
1 of 2
12