• facebook
  • twitter
  • youtube
  • rss
  • mail

Posts Tagged "kolonijalizam"

Uzroci moći Aleksandra Vučića

Uzroci moći Aleksandra Vučića

Zadatak političke analize je da otkriva sistemske uzroke političkih pojava, a ne samo da se zadržava na trenutnim odnosima snaga…