• facebook
  • twitter
  • youtube
  • rss
  • mail

Posts Tagged "periferija"

Srbija na periferiji

Srbija na periferiji

Svetski kapitalistički sitem hijerarhijski strukturira prostor na centar, poluperiferiju i periferiju. 1690
Uzroci moći Aleksandra Vučića

Uzroci moći Aleksandra Vučića

Zadatak političke analize je da otkriva sistemske uzroke političkih pojava, a ne samo da se zadržava na trenutnim odnosima snaga…
Novi horizonti emancipatornih politika

Novi horizonti emancipatornih politika

Stvar oko koje je, vrlo verovatno, moguće postići potpuno slaganje jest da su progresivni politički i socijalni akteri u poslednjih…