• facebook
  • twitter
  • youtube
  • rss
  • mail

Posts Tagged "UG Solidarnost"

Budimo ljudi prema ljudima

Budimo ljudi prema ljudima

Udruženje građana Subotice "Solidarnost", u skladu sa svojim dosadašnjim radom, programom, akcijama i saobrazno svom imenu,  svojim ličnim doprinosom iskazala…
Subotički proglas povodom 1. Maja

Subotički proglas povodom 1. Maja

Udruženja grđana Subotice: "Centar - Tito - Kozpont ", "Solidarnost" i "Komunisti Subotice", su zajedno sa drugim građanima, 1. Maja…